ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อยยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553


ประวัติและข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อย
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170


โทรศัพท์ 032-558170 โทรสาร 032-558170 อีเมล์ bn_nfe@bangsaphannoi.go.th


www.bangsaphannoi.go.th


ลักษณะอาคาร เป็นปูนคอนกรีตอาคารชั้นเดียว


จำนวนพื้นที่ 210 ตารางวา


ประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช 2537


จำนวนประชากรในอำเภอ 32,825


ผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 30 คน


ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 ครั้ง / ปี


จำนวนวันที่เปิดให้บริการ 5 วัน / สัปดาห์ ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์


เวลา 08.00 - 18.00 น.


หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์บุคลากร / ตำแหน่ง


นางสาวพิศนภา ลาวิลัย บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)